Het afgeschermde gedeelte is bedoeld voor onze leden. Hier kunnen ze extra informatie vinden over vergaderingen, extra documentatie over alles met betrekking tot bodem energie en nog veel meer handige informatie. Wilt u ook lid worden? Neem dan contact met ons op.

Welkom op de website van BodemenergieNL

BodemenergieNL is dé brancheorganisatie voor alle bedrijven en organisaties die op enige manier te maken hebben met bodemenergie.

De overheid wil duurzaam gebruik van energie en water bevorderen. De toepassing van bodemenergie, waaronder ondergrondse energieopslag, gaat hieraan een substantiële bijdrage leveren. BodemenergieNL zet zich in om in 2020 20.000 bodemenergiesystemen in Nederland gerealiseerd te hebben.

BodemenergieNL kan dit niet alleen. Zij gaat actief haar krachten bundelen met andere brancheorganisaties (NVDE) en belangengroepen. Bodemenergie zal daardoor in de markt in één adem genoemd gaan worden met andere vormen van duurzame energie zoals zon, wind, biomassa, etc.

Sinds november 2015 staat de Wiki Bodemenergie online!
Bekijk hem via onderstaande knop:

wiki bodemenergie
(Algemeen deel is door iedereen te bekijken;
Toegang tot gedetailleerde informatiepagina's alleen voor leden van BodemenergieNL.)

Wilt u lid worden? Klik op onderstaande knop:


(Alle bedrijven die met bodemenergie werken kunnen lid worden.)